Alles wat jij moet weten over een prefab woning!

Aanbieder

Omschrijving

Prijsklasse:

Cataloguswoningen bouwen we in vele stijlen. Hieronder vindt u een overzicht van alle actuele bouwstijlen. U kunt alle woningen aanpassen in maatvoering, indeling en architectuur. Open Nu een rekening >

€ 190.000 – €250.000

Prefab woning prijs Als je De prefab prijs van onze huizen ligt tussen de €52.600 en €88.404 inclusief BTW. Dit betreft een bouwpakket zonder fundering Daar koop je normaal in Nederland geen huis voor! Open nu gratis een rekening >

Prijsklasse: € 52,600 – € 88,404

Een huis bouwen doe je samen met Home2build, de eerste oriënterende stappen kun je zelf en vrijblijvend in onze catalogus woning configurator doen. Open nu gratis een rekening >

€ 224.101,00 – € 295.142,00

Aanbieder

VDM Woningen

Cataloguswoningen bouwen we in vele stijlen. Hieronder vindt u een overzicht van alle actuele bouwstijlen. U kunt alle woningen aanpassen in maatvoering, indeling en architectuur.
Open Nu een rekening >

€ 190.000 – €250.000

Aanbieder

Eigenwijs Bouw
Prefab woning prijs Als je De prefab prijs van onze huizen ligt tussen de €52.600 en €88.404 inclusief BTW. Dit betreft een bouwpakket zonder fundering Daar koop je normaal in Nederland geen huis voor! Open nu gratis een rekening >

Prijsklasse: € 52,600 – € 88,404

Aanbieder

huis om te bouwen
Een huis bouwen doe je samen met Home2build, de eerste oriënterende stappen kun je zelf en vrijblijvend in onze catalogus woning configurator doen. Open nu gratis een rekening >

€ 224.101,00 – € 295.142,00

De huizenmarkt in Nederland is de laatste jaren weer behoorlijk aangetrokken. Nadat er een aantaljaar geleden een flinke dip was, schieten de woningen nu weer als paddenstoelen uit de grond. Eengoede ontwikkeling natuurlijk, alleen kunnen veel bouwbedrijven de bouw van woningen lang nietaltijd meer aan. Het aantal bouwvakkers is de laatste jaren namelijk behoorlijk gedaald. Hierdoor kaner maar zo een paar jaar overheen gaan alvorens jij een nieuwe woning kunt bouwen. Jij zit hierongetwijfeld niet op te wachten. Gelukkig lijkt er een oplossing: een prefab woning. Dit is een woningdie al in de fabriek geproduceerd wordt. Hierdoor kunnen woningen een heel stuk sneller gebouwdworden. De laatste jaren zijn er steeds meer van deze prefab woningen bijgekomen in ons land. Lijkthet jou ook wel wat om in zo’n prefab woning te wonen? Dan moet je van tevoren uiteraard goednadenken over de kansen en risico’s die jij loopt. Ben je nog niet helemaal thuis in de wereld vanprefab woningen? Dan ben je hier aan het juiste adres. Wij vertellen jou hieronder namelijk wat jeallemaal moet weten over een prefab woning!

Wat is een prefab woning precies?

Laten we beginnen bij het begin. Een prefab woning is in feite een kant-en-klare woning. Deze wordtin zijn geheel in de fabriek gebouwd. Dit gebeurt doorgaans in verschillende panelen. Zodra defundering op de bouwplaats gereed is, worden de verschillende panelen naar de bouw gereden. Opde bouw worden deze panelen vervolgens één voor één gemonteerd. Dit gebeurt binnen de kortstekeren. In het meest gunstige geval kan een huis al binnen twee dagen casco worden opgeleverd.

Luchtfoto architectuur

Debasis van het huis staat dus ontzettend snel. Vervolgens kun je er echter nog niet direct in, want hetafwerken aan de binnenzijde moet natuurlijk nog wel beginnen. Het aanleggen van elektra et ceterahoeft overigens niet meer te gebeuren. De kabels worden in de fabriek vaak al op de juiste plekgelegd. Ter plekke is het alleen nog een kwestie van het aansluiten van de bekabeling op deelektrische installatie in de meterkast. Een prefab woning is dus aanzienlijk sneller klaar dan een‘gewoon’ huis.

Architecturaal huis

De voor- en nadelen van een prefab woning

Hierboven vertelden wij jou al dat een prefab woning binnen de kortste keren staat. Het grootstevoordeel van zo’n woning is dan ook dat je er betrekkelijk snel in kunt trekken. Althans, wel invergelijking met een stenen huis. Wat natuurlijk ook prettig is, zijn de prefab woning prijzen. Dezeliggen namelijk aanzienlijk lager dan een ‘echte’ woning. Bang dat een prefab woning niet geheelgoed wordt neergezet? Dat is nergens voor nodig. Bij de bouw van een prefab woning is namelijkaltijd een expert betrokken. Hij houdt toezicht op de bouw en zorgt dat het huis op de juiste manierin elkaar wordt gezet en wordt afgewerkt. Twijfel jij nog over het al dan niet bouwen van een prefabwoning? Bekijk dan eens een prefab woning van tevoren. Vaak staan er in jouw omgeving de nodigeprefab woningen die jij mooi vindt. Door eerst een kijkje te nemen, weet jij direct hoe een prefabwoning eruit ziet. Dit maakt het een stuk makkelijker om een keuze te maken.

Een prefab woning heeft de nodige voordelen zoals je net al kon lezen. Uiteraard zitten er ook eenaantal nadelen aan zo’n woning. Het eerste nadeel is dat je het huis meestal niet zo kunt ontwerpenzoals jij in jouw hoofd hebt. Waarom niet? Omdat de panelen vaak standaard zijn en de machines infabrieken hier speciaal voor zijn ingesteld. Bij een prefab woning word je dus vaak beperkt in jouwkeuzes. Wil jij jouw eigen droomhuis ontwerpen? Dan is een prefab woning zeer waarschijnlijk nietiets voor jou. Een ander nadeel is dat er op de bouw zelf geen aanpassingen meer gedaan kunnenworden zodra de panelen gearriveerd zijn. Althans, niet aan de buitenzijde en het reeds aanwezigebinnenwerk in de wanden. Het is overigens wel mogelijk om naderhand extra elektra aan te leggen,maar hier gaat wel behoorlijk wat tijd in zitten.

Prebaf woning prijzen

Eerder in deze tekst hadden we het al over de prefab woning prijzen. De prijzen van een prefabwoning liggen aanzienlijk lager dan die van een stenen huis. Niet gek ook, want de panelen wordenallemaal in een fabriek gemaakt. Daarbij komt dat het ontwerp van een prefab woning regelmatighetzelfde is, waardoor er niet telkens aanpassingen doorgevoerd hoeven te worden. Dit heeftnatuurlijk allemaal een positief effect op de prefab woning prijzen. Uiteraard kun jij een prefabwoning zo duur maken als jij zelf wilt. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om voor een prefab woning metechte gevelstenen te kiezen. Hierdoor valt het een stuk minder op dat het om een prefab woninggaat. Uiteraard vallen de prefab woning prijzen hoger uit wanneer jij eigen elementen toe wiltvoegen. In het geval van echte gevelstenen moet er bijvoorbeeld een extra fundering gemetseldworden. Er gaat dus meer tijd in zitten en tijd is geld. De prefab woning prijzen kunnen dus behoorlijkvan elkaar verschillen, maar meestal is het aanzienlijk goedkoper dan een ‘echte’ woning.

Pas op met goedkope prefab woningen

Er zijn vandaag de dag een aantal goedkope prefab woningen op de markt. Heb jij interesse in éénvan deze goedkope prefab woningen? Dan raden wij je aan niet direct zo’n huis te kopen. Waaromniet? Omdat goedkope prefab woningen niet altijd even goed zijn. Voor jij overgaat tot aankoop vaneen prefab woning, raden wij je dan ook aan verschillende partijen met elkaar te vergelijken. Hoe jedit het beste kunt doen? Door offertes op te vragen bij diverse bedrijven. Op deze manier kun jij deprefab woning prijzen ook direct met elkaar vergelijken. Bovendien zie je zo in één oogopslag welkbedrijf de goedkoopste prefab woning neer kan zetten. Let echter niet alleen op de prijs, maar kijkook naar de randvoorwaarden. Wat is er bijvoorbeeld allemaal bij het aanbod inbegrepen?Goedkope prefab woningen lijken op het eerste oog leuk en aardig, maar hier ontstaan ook een stuksneller problemen. Zo gaan goedkope prefab woningen meestal niet zo lang mee als de duurderevarianten. Denk daarom eerst goed na voor jij al dan niet kiest voor goedkope prefab woningen.